--

Prawo spadkowe i podział majątku spadkowego 

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym odnośnie sposobu dziedziczenia i sposobu podziału majątku spadkowego.

Doradztwo odnośnie sporządzania testamentów i zabezpieczenia majątku rodzinnego.
 
Reprezentowanie klientów przed sądem i przed notariuszem w sprawach o stwierdzenie spadku/poświadczenie dziedziczenia, jak i w sprawach o podział majątku spadkowego (w tym połączonych ze sprawami o podział majątku wspólnego, czy o zniesienie współwłasności).

Reprezentowanie klientów w sprawach o zachowek.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by