Nieruchomości

Od lat świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców działających w branży nieruchomościowej. Znamy tę branżę, jej standardy i bolączki. Mamy także doświadczenie w negocjacjach i zawieraniu umów, jak i w rozwiązywaniu sporów dotyczących umów deweloperskich i umów o roboty budowlane czy umów o dzieło. Mamy również doświadczenie w stałej obsłudze prawnej pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Do kogo jest skierowana usługa?

Deweloperzy
Firmy budowlane
Architekci i projektanci wnętrz
Pośrednicy nieruchomości
Zarządcy nieruchomości
Wspólnoty mieszkaniowe
Firmy inwestujące w nieruchomości

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo doraźne, jak i stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży nieruchomościowej.

Analiza i tworzenie pełnej dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorcy.

Tworzenie wszelkich umów, zawieranych przez przedsiębiorców z branży nieruchomościowej, tj. umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, umów przedwstępnych, umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów najmu, dostosowanych do obowiązujących przepisów.

Prowadzenie negocjacji i korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem czy nienależytym wykonywaniem umów, w tym doradzanie i formułowanie oświadczeń, dotyczących umów.

Tworzenie porozumień i ugód w sprawach, dotyczących umów.

Reprezentowanie klientów w sporach przed urzędami i sądami w sprawach dotyczących wykonywania umów, w tym w sprawach, dotyczących wad nieruchomości i roszczeń z rękojmi.

Windykacja roszczeń od kontrahentów.

Pozostałe usługi w ramach branż

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by