--

Międzynarodowe prawo spadkowe

Mamy doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw spadkowych z elementem międzynarodowym.

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo odnośnie sporządzania testamentów, w tym dokonywanych wyborów prawa i właściwości organów w sprawach międzynarodowych .
  
Doradztwo odnośnie sposobu dziedziczenia i podziału majątku spadkowego w sprawach o charakterze międzynarodowym, w tym odnośnie prawa właściwego i organów właściwych.
 
Gromadzenie dokumentacji, niezbędnej do wszczęcia postępowań spadkowych w sytuacji wielości spadkobierców i przebywania spadkobierców z granicą, a także (w razie czynności u notariusza) organizowanie pełnomocnictw zagranicznych.

Reprezentowanie klientów przed sądem i u notariusza w sprawach o stwierdzenie spadku/poświadczenie dziedziczenia i o podział majątku spadkowego w sprawach o charakterze międzynarodowym.

Sporządzania analiz i opinii prawnych na użytek postępowań spadkowych, toczących się za granicą

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by