Nowe technologie

Obsługujemy firmy z branży nowych technologii, w tym firmy, zajmujące się AI (sztuczną inteligencją) i start up’y. Znamy nie tylko modele biznesowe i mechanizmy funkcjonowania spółek technologicznych, ale także doskonale znamy przepisy obowiązującego prawa, znajdujące zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorstwa technologiczne i do dokumentacji wewnętrznej tych spółek. Wdrażamy także wszelkie zmiany, wynikające ze zmieniających się w tej branży przepisów.

Do kogo jest skierowana usługa?

Firmy technologiczne
Start up'y
Software house'y
Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją (AI)

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo doraźne, jak i stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży nowych technologii.

Doradztwo odnośnie formy prawnej działalności i kwestii opodatkowania, jak i tworzenie spółek prawa handlowego z branży technologicznej. Chcesz się dowiedzieć więcej? Prawo korporacyjne

Analiza i tworzenie pełnej dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorcy, w tym Regulaminów i dokumentacji RODO, dokumentacji AML, dokumentacji i na podstawie Aktu o usługach cyfrowych (AUC/DSA), dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa unijnego.

 Tworzenie wszelkich umów, zawieranych przez przedsiębiorców z branży nowych technologii, w tym umów o współpracę i o dzieło, przenoszących majątkowe prawa autorskie, dostosowanych do danego produktu i technologii, a także obowiązujących przepisów, a także w tym umów międzynarodowych.

 Prowadzenie negocjacji i korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem czy nienależytym wykonywaniem umów, w tym doradzanie i formułowanie oświadczeń, dotyczących umów.

Tworzenie porozumień i ugód w sprawach, dotyczących umów.

Reprezentowanie klientów w sporach przed urzędami i sądami we wszelkich sprawach, w tym w sprawach dotyczących wykonywania Regulaminów i umów, w tym przez UOKiKiem.

Windykacja roszczeń od kontrahentów.

Pełna obsługa umów inwestycyjnych, dotyczących spółek technologicznych w tym Private Equity / Venture Capital. Chcesz się dowiedzieć więcej? Umowy inwestycyjne

Pełna obsługa zmian organizacyjnych spółek technologicznych, w tym w zakresie fuzji, połączeń i przejęć spółek. Chcesz się dowiedzieć więcej? Fuzje i przejęcia (M&A)


Co mówią nasi klienci?

"Z kancelarią Mecenas Julii Armaty współpracuję nieprzerwanie od 7 lat. Nasza owocna współpraca obejmowała przede wszystkim tematy związane z działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem spółek technologicznych, w tym zajmujących się sztuczną inteligencją, umowami spółek, prawami własności intelektualnej, kontraktami, projektami B+R i analizami due diligence. Zawsze mogłem liczyć na profesjonalne i terminowe realizowanie zleconych spraw, oraz na wysoką kulturę pracy. Kompetentne wsparcie ze strony Pani Mecenas i Kancelarii niewątpliwie pozwoliło mi na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, oraz ograniczenie ryzyk prawnych i biznesowych."
Grzegorz J. NalepaKnowIA

Pozostałe usługi w ramach branż

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by