--

Międzynarodowe prawo rodzinne

Mamy bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a także specjalizujemy się w prawie międzynarodowym. Pozwala nam to na dostarczanie unikalnych usług z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego.

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza i doradztwo odnośnie spraw rodzinnych i opiekuńczych o charakterze międzynarodowym.

Analiza i doradztwo odnośnie tego, jakie prawo będzie właściwe w sprawie i jaki sąd (którego kraju) będzie właściwy do rozstrzygania sporu, a także odnośnie działań, wpływających na właściwość sądów.

Reprezentowanie klientów w sprawach sporów o właściwość sądów (co do kraju sądu).

Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód, dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów o charakterze międzynarodowym.

Współpraca z kancelariami zagranicznymi odnośnie postępowań w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, toczących się za granicą, a także na użytek postępowań, toczących się w Polsce (kwestia dokumentacji, analiz i opinii).

Sporządzanie opinii prawnych i analiz na użytek postępowań, toczących się za granicą, a tym występowania w roli biegłego/eksperta z zakresu prawa obcego dla danego sądu.

Prowadzenie postępowań o podział majątku wspólnego o charakterze międzynarodowym (gdy składniki majątku są położone na terytorium więcej niż jednego państwa).

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by