--

Restrukturyzacja, upadłość

Wspieramy i przeprowadzamy klientów przez restrukturyzację i upadłość przedsiębiorstwa

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu
Przedsiębiorcy (CEDIG) 

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza sytuacji prawnej i finansowej spółki/przedsiębiorstwa, w tym we współpracy z kancelariami biegłych rewidentów i syndykami.

Doradztwo odnośnie wyboru rodzaju postępowania i terminów działania. 

Zastępstwo procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych na każdym ich etapie, w tym sporządzenie wniosku i przygotowanie pełnej dokumentacji.

Zastępstwo procesowe w postępowaniach upadłościowych na każdym ich etapie, w tym sporządzenie wniosku i przygotowanie pełnej dokumentacji .

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by