--

Likwidacja działalności

Reprezentujemy klientów na każdym etapie likwidacji spółek prawa handlowego.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza i doradztwo odnośnie sposobu przeprowadzenia likwidacji spółki. 

Sporządzenie pełnej dokumentacji korporacyjnej, niezbędnej do rozwiązania spółki i zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. 

Sporządzenie bilansu likwidacyjnego i dokumentacji korporacyjnej, związanej z jego zatwierdzeniem.

Dokonanie ogłoszenia w MSIG i sporządzenie dokumentacji związanej z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Wsparcie likwidatorów przy czynnościach likwidacyjnych, w tym zakończeniu bieżących spraw spółki i podziale majątku.

Przygotowanie dokumentacji korporacyjnej związanej z zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego i udzielenia likwidatorom absolutorium.

Złożenie dokumentacji związanej z wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by