--

E-commerce

Na co dzień obsługujemy przedsiębiorstwa z branży e-commerce, a także sporządzamy i zmieniamy Regulaminy e-sklepów. Doskonale znamy tę branżę, a także wiemy z jakimi wyzwaniami czy problemami mierzą się biznesy e-commerce. Wdrażamy obowiązujące przepisy z zakresu prawa konsumenckiego, a także przygotowujemy naszych klientów do wprowadzenia w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych zmian, wynikających ze zmieniającego się prawa, w tym unijnego.

Do kogo jest skierowana usługa?

Biznesy e-commerce
Firmy, prowadzące sklepy internetowe itp. platformy i portale internetowe
Firmy, używające aplikacje do sprzedaży
Influencerzy

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo doraźne, jak i stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży e-commerce.

Analiza i tworzenie pełnej dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorcy, w tym Regulaminów i dokumentacji RODO, dostosowanych do obowiązujących przepisów, wdrażający prawo unijne.

Tworzenie wszelkich umów, zawieranych przez przedsiębiorców z branży e-commerce, w tym umów o współpracę,  dostosowanych do obowiązujących przepisów.

Prowadzenie negocjacji i korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem czy nienależytym wykonywaniem umów, w tym doradzanie i formułowanie oświadczeń, dotyczących umów.

Tworzenie porozumień i ugód w sprawach, dotyczących umów.

Reprezentowanie klientów w sporach przed urzędami i sądami w sprawach dotyczących wykonywania Regulaminów i umów, w tym w sprawach skarg i pozwów konsumentów, w tym przed UOKiKiem.

Windykacja roszczeń od kontrahentów.


Co mówią nasi klienci?

"Inprogress Sp. z o.o. współpracuje z Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata w ramach stałej obsługi prawnej. W ramach współpracy Mecenas Julia Armata zajmuje się bieżącymi sprawami Spółki. Dziedziny prawa jakimi zajmuje się Kancelaria to m.in.: prawo kontraktowe (m.in. umowy B2B, umowy B2C), prawo międzynarodowe (w tym międzynarodowe umowy gospodarcze), prawo podatkowe, prawo pracy oraz prawo konsumenckie. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia bardzo wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię Pani Mecenas Julii Armaty. Wszystkie powierzone sprawy realizowane są zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z zachowaniem wysokiej jakości obsługi oraz z wykorzystaniem szerokiej wiedzy prawniczej. Współpracując z Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata zawsze możemy liczyć na terminowość, pełne zaangażowanie, profesjonalizm, indywidualne podejście oraz efektywność podjętych działań. "
Michał PacynaPrezes Zarządu Inprogress Sp. z o. o. w Krakowie

Pozostałe usługi w ramach branż

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by