--

Konwencja haska

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o uprowadzenia i zatrzymania rodzicielskie, toczące się na podstawie Konwencji haskiej z 1980 roku, jak i rozporządzeń unijnych (Bruksela II bis i kolejne rozporządzenia).

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza i doradztwo odnośnie tego, czy doszło do uprowadzenia i zatrzymania rodzicielskiego, a także co do działań do podjęcia w sprawie i terminów działań.

Prowadzenie postępowań o nakazanie powrotu dziecka w trybie Konwencji haskiej, jak i (w obrębie UE) rozporządzeń unijnych we wszystkich instancjach właściwych w sprawie, po obu stronach.

Prowadzenie postępowań o stwierdzenie wykonalności, a także uznanie/nieuznanie orzeczeń sądów zagranicznych (sprawy spoza UE).

Wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu Konwencji haskiej i rozporządzeń unijnych, dotyczących uprowadzeń/zatrzymań rodzicielskich, także na użytek postępowań przed sądami zagranicznymi.

Współpraca z kancelariami zagranicznymi w sprawach z Konwencji haskich i rozporządzeń unijnych, także w zakresie dostarczania dokumentacji z Polski i opinii co do polskiego prawa rodzinnego i procesowego.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by