--

Upadłość konsumencka

Doradzamy klientom, a także prowadzimy postępowania w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do kogo jest skierowana usługa?

Klienci indywidualni, mający długi
Osoby fizyczne, prowadzące działalność na podstawie CEIDG, które przestały prowadzić działalność gospodarczą, czy które zamierzają zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza i doradztwo odnośnie innych możliwych form oddłużenia i dostępnych rozwiązań.

Analiza i doradztwo odnośnie spełnienia wymogów do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i gromadzenie i opis pełnej dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku.

Reprezentowania klientów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Doradztwo odnośnie postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej .
Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by