--

Automotive

Jesteśmy od lat związani z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną. Znamy tematykę motoryzacyjną i mechanizmy biznesowe, występujące w tej branży. Prowadzimy także doradztwo prawne dla sektora wynajmu i leasingu samochodów. Prowadzimy spory sądowe o wykonywanie umów wynajmu i leasingu pojazdów samochodowych znacznych wartości, jak i postępowania dotyczące wad samochodów większych wartości.

Do kogo jest skierowana usługa?

Dealerzy samochodów
Przedsiębiorstwa produkcyjne z branży motoryzacyjnej
Przedsiębiorcy zajmujący się wynajmem i leasingiem pojazdów samochodowych
Firmy ubezpieczeniowe działające w branży motoryzacyjnej 

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo doraźne, jak i stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

Analiza i tworzenie pełnej dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorcy.

Tworzenie wszelkich umów, zawieranych przez przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, w tym umów o współpracę, dostosowanych do obowiązujących przepisów.

Prowadzenie negocjacji i korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem czy nienależytym wykonywaniem umów, w tym doradzanie i formułowanie oświadczeń, dotyczących umów.

Tworzenie porozumień i ugód w sprawach, dotyczących umów.

Reprezentowanie klientów w sporach przed urzędami i sądami w sprawach dotyczących wykonywania umów, w tym w sprawach, dotyczących wad pojazdów i w postępowaniach odszkodowawczych.

Windykacja roszczeń od kontrahentów

Pozostałe usługi w ramach branż

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by