--

Podział majątku wspólnego

Specjalizujemy się w sprawach o podział majątku wspólnego. Reprezentujemy klientów w tych sprawach zarówno na etapie negocjacji, przed notariuszem, jak i przed sądami wszystkich instancji i przed Sądem Najwyższym.

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo odnośnie tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, odnośnie możliwego sposobu podziału majątku wspólnego i rozliczeń z tytułu nakładów pomiędzy małżonkami po ustaniu małżeństwa.

Prowadzenie negocjacji w sprawie o podział majątku wspólnego.

Sporządzanie listów adwokackich i radcowskich, jak i odpowiedzi na nie w sprawach o podział majątku wspólnego i rozliczenia nakładów.

Udział i prowadzenie mediacji w sprawach o podział majątku wspólnego.

Reprezentowanie klientów u notariusza, a także sporządzanie umów o podział majątku wspólnego z zabezpieczeniami.

Reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach o podział majątku wspólnego, a także przed Sądem Najwyższym .

Prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego w sytuacji, gdy majątek znajduje się w różnych krajach (międzynarodowy podział majątku wspólnego).

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by