--

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomagamy i doradzamy w sytuacji problemów czy sporów na tle małżeńskim czy odnośnie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. Reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach rodzinnych i opiekuńczych wszystkich instancji, jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo prawne odnośnie praw i obowiązków małżonków i rodziców.

Prowadzenie negocjacji w sprawach o rozwód, separację, czy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów.

Sporządzanie listów adwokackich i radcowskich, jak i odpowiadanie na listy adwokackie i radcowskie w sprawach o: rozwód, separację, dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów.

Reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach o rozwód, w tym z winy małżonka/małżonków, czy dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów, w tym w postępowaniach zabezpieczających.

Reprezentowanie klientów w sprawach egzekucyjnych o alimenty.

Sporządzanie ugód w sprawach o: rozwód, władzę rodzicielską, kontakty, alimenty. 

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by