--

Umowy międzynarodowe

Jesteśmy specjalistami od międzynarodowych umów gospodarczych. Świadczymy usługi prawne na każdym etapie zawarcia, zmieniania, czy rozwiązywania międzynarodowych umów gospodarczych. Reprezentujemy klientów także w razie sporów na tle wykonania międzynarodowych umów gospodarczych. Z kolei sieć powiązań międzynarodowych pozwala nam na doradztwo także odnośnie prawa obcego (zagranicznego).

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu
Dyrektorzy zarządzający

Co oferujemy w ramach usługi?

Reprezentowanie klientów w trakcie negocjowania międzynarodowych umów gospodarczych.

Sporządzanie międzynarodowych umów gospodarczych w językach m.in.: polskim, angielskim i francuskim.

 Doradztwo odnośnie wyboru klauzul, w tym co do ew. zapisu na sąd polubowny, czy też wyboru danej jurysdykcji krajowej, a także wyboru danego prawa krajowego.

 Prowadzenie negocjacji w razie sporów na tle wykonywania międzynarodowych umów gospodarczych.

Sporządzanie oświadczeń, aneksów i porozumień, odnoszących się do międzynarodowych umów gospodarczych.

Zastępstwo w razie wszczęcia postępowania sądowego czy arbitrażowego w sprawach o spór na tle międzynarodowych umów gospodarczych.

Co mówią nasi klienci?

“Our cooperation with Law Firm Advocate Julia Armata started when the Law Firm carried out a comprehensive analysis of the law of business entities with an international aspect for our company. The Law Firm demonstrated both the speed of action, accuracy and relevance of the indicated solutions. Furthermore, the analysis prepared by the Law Firm was characterized by a high substantive and linguistic level, as it was drafted in English. The current cooperation with the Law Firm runs according to our expectations. The Law Firm is distinguished by high responsiveness, quality of services and efficiency. The Law Firm's team acts in an organized and reliable manner and the presented solutions lead to the best solutions for our company. We are also satisfied with the communication with the Law Firm's team. Among other entities offering legal services in Kraków, the Law Office of Advocate Julia Armata certainly stands out with its excellent service in foreign languages. The Law Firm acts with due caution by analyzing a number of legal solutions, while always choosing the best. As clients, we can count on the Law Firms support in any area related to our activities in Poland. Therefore, without any doubt, we confirm that the Law Firm of Advocate Julia Armata provides legal services at the highest level and is an excellent place for legal services for companies”
Aleksandra Guga BacaInternational Recruitment Manager | Europe, Eterni Group

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by