--

French Desk

Z racji znajomości języka i kultury francuskiej prowadzimy pełną obsługę zarówno przedsiębiorców z Francji i innych krajów francuskojęzycznych, jak i pomagamy przedsiębiorcom polskim z ekspansją ich biznesu do Francji.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego polskich i francuskich
Członkowie Zarządu w spółkach prawa handlowego polskich i francuskich
Dyrektorzy zarządzający w spółkach prawa handlowego polskich i francuskich

Co oferujemy w ramach usługi?

Analizujemy i doradzamy wybór najlepszej formy prawnej do ekspansji zagranicznej, także z punktu widzenia prawa podatkowego czy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

 Zakładamy spółki prawa handlowego, oddziały, przedstawicielstwa w Polsce i we Francji.

Pomagamy uzyskać zezwolenia i spełnić konieczne wymogi do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej branży w Polsce i we Francji.

Sporządzamy dokumentację, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokumentację korporacyjną i wszelkie Regulaminy i umowy, a także dokumentację pracowniczą.

Reprezentujemy klientów przed organami i sądami, zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by