--

Expat box dla biznesu

Świadczymy unikalną usługę dla biznesu, polegającą na pełnej obsłudze wszystkich kwestii i obszarów związanych z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce i ich relokacją.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu 
Dyrektorzy zarządzający
HR
Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniający obcokrajowców

Co oferujemy w ramach usługi?

Pełna analiza i obsługa prawna w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca, a także relokacji pracownika.

Sporządzanie wniosków i gromadzenie dokumentacji, niezbędnej do wszczęcia postępowań dotyczących pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce.

Obsługa prawna i wsparcie dla ekspatów w sprawach, dotyczących: najmu i zakupu lokalu mieszkalnego, kwestii związanych z zapisaniem dzieci do placówek edukacyjnych, z zameldowaniem, z uzyskaniem numeru PESEL, z ubezpieczeniem medycznym.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by