--

Prawo cudzoziemców dla biznesu

Zajmujemy się pełną dokumentacją, związaną z legalizacją pobytu i pracy pracowników naszych klientów, a także reprezentacją pracowników i pracodawców przed organami w postępowaniach dotyczących cudzoziemców. Nadto, zajmujemy się pełną dokumentacją i reprezentowaniem przedsiębiorców w związku z pobytem w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu 
Dyrektorzy zarządzający
HR
Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą w Polsce 

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza sytuacji prawnej danego pracownika i doradztwo odnośnie wyboru najlepszego sposobu postępowania.

Sporządzanie wniosków i gromadzenie dokumentacji, niezbędnej do wszczęcia postępowań dotyczących pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce.

Reprezentacja przedsiębiorców, pracowników i pracodawców w postępowaniach przed Urzędami Wojewódzkimi, a  także (w razie potrzeby) przed sądami administracyjnych w sprawach, dotyczących pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce.


Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by