--

Postępowania sądowe i arbitrażowe w międzynarodowych sprawach gospodarczych

 Od ponad 13 lat reprezentujemy z powodzeniem naszych klientów biznesowych w sprawach gospodarczych międzynarodowych (najczęściej pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych krajach) przed sądami wszystkich instancji, jak i przed trybunałami arbitrażowymi, w tym międzynarodowymi.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu 
Dyrektorzy zarządzający

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza stanu faktycznego i prawnego sprawy pod kątem możliwości i ryzyk, związanych z postępowaniem sądowym i arbitrażowym w międzynarodowych sprawach gospodarczych, w tym analiza odnośnie tego, jakie prawo będzie właściwe i jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

Sporządzanie analiz i opinii prawnych odnośnie możliwości i ryzyk, związanych z postępowaniami w międzynarodowych sprawach gospodarczych, w tym odnośnie tego, jakie prawo będzie właściwe i jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

Sporządzanie przedsądowych wezwań, a także sporządzanie listów adwokackich i radcowskich, zawierających odpowiedzi na pismo z wezwaniami  w międzynarodowych sprawach gospodarczych, w tym w różnych wersjach językowych.

Reprezentacja klientów w międzynarodowych sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi (we wszystkich instancjach), w tym w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych, jak i w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi, a także w postępowaniach o uchylenie wyroku sądu polubownego, jak i o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

Prowadzenie wspólnie z kancelariami zagranicznymi sporów sądowych przed sądami innych państw.

Prowadzenie postępowań o stwierdzenie wykonalności na terytorium Polskim, jak i postępowań o uznanie lub nieuznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce. 

Co mówią nasi klienci?

"Our cooperation with Law Firm Advocate Julia Armata started when the Law Firm carried out a comprehensive analysis of the law of business entities with an international aspect for our company. The Law Firm demonstrated both the speed of action, accuracy and relevance of the indicated solutions. Furthermore, the analysis prepared by the Law Firm was characterized by a high substantive and linguistic level, as it was drafted in English. The current cooperation with the Law Firm runs according to our expectations. The Law Firm is distinguished by high responsiveness, quality of services and efficiency. The Law Firm's team acts in an organized and reliable manner and the presented solutions lead to the best solutions for our company. We are also satisfied with the communication with the Law Firm's team. Among other entities offering legal services in Kraków, the Law Office of Advocate Julia Armata certainly stands out with its excellent service in foreign languages. The Law Firm acts with due caution by analyzing a number of legal solutions, while always choosing the best. As clients, we can count on the Law Firms support in any area related to our activities in Poland. Therefore, without any doubt, we confirm that the Law Firm of Advocate Julia Armata provides legal services at the highest level and is an excellent place for legal services for companies."
Aleksandra Guga BacaInternational Recruitment Manager | Europe, Eterni Group

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by