--

Ekspansja zagraniczna: Firmy zagraniczne, oddziały, przedstawicielstwa

Dzięki sieci znajomości, partnerskim kancelariom adwokackim i radcowskim, a także członkostwach w międzynarodowych organizacjach, jesteśmy w stanie pomóc polskim przedsiębiorcom założyć i prowadzić działalność gospodarczą praktycznie w każdym miejscu na świecie. Ponadto, pomagamy przedsiębiorcom zagranicznym w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego polskich i zagranicznych 
Członkowie Zarządu w spółkach prawa handlowego polskich i zagranicznych 
Dyrektorzy zarządzający w spółkach prawa handlowego polskich i zagranicznych 

Co oferujemy w ramach usługi?

Analizujemy i doradzamy wybór najlepszej formy prawnej do ekspansji zagranicznej, także z punktu widzenia prawa podatkowego czy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakładamy spółki prawa handlowego, oddziały, przedstawicielstwa w Polsce i za granicą.

Pomagamy uzyskać zezwolenia i spełnić konieczne wymogi do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej branży w Polsce i za granicą.

Sporządzamy dokumentację, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokumentację korporacyjną i wszelkie Regulaminy i umowy.

Co mówią nasi klienci?

“Our cooperation with Law Firm Advocate Julia Armata started when the Law Firm carried out a comprehensive analysis of the law of business entities with an international aspect for our company. The Law Firm demonstrated both the speed of action, accuracy and relevance of the indicated solutions. Furthermore, the analysis prepared by the Law Firm was characterized by a high substantive and linguistic level, as it was drafted in English. The current cooperation with the Law Firm runs according to our expectations. The Law Firm is distinguished by high responsiveness, quality of services and efficiency. The Law Firm's team acts in an organized and reliable manner and the presented solutions lead to the best solutions for our company. We are also satisfied with the communication with the Law Firm's team. Among other entities offering legal services in Kraków, the Law Office of Advocate Julia Armata certainly stands out with its excellent service in foreign languages. The Law Firm acts with due caution by analyzing a number of legal solutions, while always choosing the best. As clients, we can count on the Law Firms support in any area related to our activities in Poland. Therefore, without any doubt, we confirm that the Law Firm of Advocate Julia Armata provides legal services at the highest level and is an excellent place for legal services for companies."
Aleksandra Guga BacaInternational Recruitment Manager | Europe, Eterni Group

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by