--

Umowy inwestycyjne

Wspieramy klientów na każdym etapie zawierania i wykonywania umów inwestycyjnych, dotyczących spółek prawa handlowego, w tym Private Equity / Venture Capital.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nabywcy i sprzedawcy spółek prawa handlowego 
Fundusze Private Equity / Venture Capital 

Co oferujemy w ramach usługi?

Reprezentujemy Klientów w trakcie negocjacji i sporządzamy plan umowy inwestycyjnej (term sheet).

Wspomagamy i opracowujemy proces due diligence spółki, która ma zostać dokapitalizowana.

Tworzymy umowę inwestycyjną, a także ustalamy zasady wejścia w inwestycję i dokapitalizowania spółki, a także zasady współpracy pomiędzy udziałowcami/akcjonariuszami na każdym etapie inwestycji, w tym w razie wyjścia.

Reprezentujemy klientów w sprawie sporów związanych z realizacją umowy inwestycyjnej

Co mówią nasi klienci?

Z kancelarią Mecenas Julii Armaty współpracuję nieprzerwanie od 7 lat. Nasza owocna współpraca obejmowała przede wszystkim tematy związane z działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem spółek technologicznych, w tym zajmujących się sztuczną inteligencją, umowami spółek, prawami własności intelektualnej, kontraktami, projektami B+R i analizami due diligence. Zawsze mogłem liczyć na profesjonalne i terminowe realizowanie zleconych spraw, oraz na wysoką kulturę pracy. Kompetentne wsparcie ze strony Pani Mecenas i Kancelarii niewątpliwie pozwoliło mi na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, oraz ograniczenie ryzyk prawnych i biznesowych.
Grzegorz J. NalepaKnowAI

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by