--

Fuzje i przejęcia (Mergers and Aquisitions)

Wspieramy i reprezentujemy klientów na każdym etapie procedury sprzedaży czy przejęcia przedsiębiorstwa.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nabywcy i sprzedawcy spółek prawa handlowego 

Co oferujemy w ramach usługi?

Tworzymy plan transakcji od strony prawnej, podatkowej i pracowniczej.

Wspomagamy i opracowujemy proces due diligence spółki sprzedawanej czy przejmowanej.

Wspieramy i reprezentujemy klientów w negocjowaniu warunków transakcji (w tym przy term sheet, letter of intent).

Przygotowujemy i negocjujemy umowę, a także pozostałe dokumenty transakcyjne.

Sprawdzamy zgodność transakcji z krajowymi regulacjami, a także reprezentujemy klientów przed organami ochrony konkurencji i organami regulacyjnymi.

Reprezentujemy klientów w sprawie sporów związanych z rozliczeniem transakcji, a także z wykonaniem wszystkich obowiązków potransakcyjnych (post-closing liabilities).

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by