--

Prawo korporacyjne

Doradzamy i wspieramy Klientów, a następnie prowadzimy pełną obsługę prawną przy zakładaniu, a także wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej i właścicielskiej spółek prawa handlowego.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu
Dyrektorzy zarządzający

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradzamy odnośnie wyboru formy prawnej działalności i formy opodatkowania, a także ich zmiany.

Tworzymy spółki prawa handlowego, oddziały, przedstawicielstwa.

Sporządzamy pełną dokumentację korporacyjną spółek prawa handlowego (umowy, protokoły, uchwały), przygotowujemy obrady zgromadzenia wspólników i organów spółek, dokonujemy wpisów i zmian do KRS (reprezentacja przed sądami gospodarczymi KRS) i do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Prowadzimy pełną dokumentację spółki prawa handlowego odnośnie zbycia udziałów, czy zmian w organach spółek, a także wszelkich innych zmian w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozyskujemy zezwolenia i dokonujemy wpisów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tworzymy dokumentację przekształcenia z jednej formy działalności na inną.

Co mówią nasi klienci?

 Firma Armata Legal wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem i wiedzą w zakresie prawa korporacyjnego. Ich kompleksowe podejście, rzetelna analiza oraz bieżąca znajomość przepisów prawnych stanowiły klucz do sukcesu w prowadzeniu procesów reorganizacyjnych w naszej firmie. Dokładność i skrupulatność ekspertów kancelarii przyczyniły się do zachowania pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawymi.
Tomasz RupikPrezes Zarządu Bleeesk Sp. o. o. w Krakowie
"Z kancelarią Mecenas Julii Armaty współpracuję nieprzerwanie od 7 lat. Nasza owocna współpraca obejmowała przede wszystkim tematy związane z działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem spółek technologicznych, w tym zajmujących się sztuczną inteligencją, umowami spółek, prawami własności intelektualnej, kontraktami, projektami B+R i analizami due diligence. Zawsze mogłem liczyć na profesjonalne i terminowe realizowanie zleconych spraw, oraz na wysoką kulturę pracy. Kompetentne wsparcie ze strony Pani Mecenas i Kancelarii niewątpliwie pozwoliło mi na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, oraz ograniczenie ryzyk prawnych i biznesowych. "
Grzegorz J. Nalepa, KnowAIKnowAI

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by