--

Umowy dotyczące nieruchomości 

Specjalizujemy się w negocjowaniu, tworzeniu i zmienianiu wszelkich umów, dotyczących nieruchomości, jak i w analizie stanu prawnego nieruchomości.

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza stanu prawnego (due diligence) nieruchomości, w tym dokumentacji, stanowiącej podstawę wpisów do ksiąg wieczystych i wzmianek.
 
Negocjowanie treści umów, dotyczących nieruchomości, jak i zabezpieczeń danej umowy.

Tworzenie i zmienianie (także we współpracy z notariuszem) umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych, sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości.

Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o wykonanie,  ustalenie nieważności, czy o nienależyte wykonanie umów, dotyczących nieruchomości, jak i w sprawach o  dotyczących wady nieruchomości (rękojmia).

Co mówią nasi klienci?

"Julia Armata is the best legal expert I have worked with regarding the purchasing of real estate in Poland. From our first meeting, she explained everything to me in terms I could easily understand. She addressed any concerns I had and always provided sound advice when faced with any issue.Julia's professionalism, reliability,  trustworthiness and knowledge and experience of the legal processes regarding real estate are qualities I highly valued. I absolutely recommend Julia Armata legal services and look forward to working with her again in the future"
Serena Booysen 
"Z kancelarią Mecenas Julii Armaty współpracuję nieprzerwanie od 7 lat. Nasza owocna współpraca obejmowała przede wszystkim tematy związane z działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem spółek technologicznych, w tym zajmujących się sztuczną inteligencją, umowami spółek, prawami własności intelektualnej, kontraktami, projektami B+R i analizami due diligence. Zawsze mogłem liczyć na profesjonalne i terminowe realizowanie zleconych spraw, oraz na wysoką kulturę pracy. Kompetentne wsparcie ze strony Pani Mecenas i Kancelarii niewątpliwie pozwoliło mi na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, oraz ograniczenie ryzyk prawnych i biznesowych. "
Grzegorz J. Nalepa, KnowAIKnowAI

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by