--

Inwestowanie w nieruchomości (obsługa inwestora)

Obsługujemy klientów, inwestujących w nieruchomości, jak i klientów indywidualnych, wynajmujących i zarządzających nieruchomościami. Zarówno doraźnie, jak i w ramach stałej obsługi prawnej inwestora

Do kogo jest skierowana usługa?

Klient indywidualny, inwestujący w nieruchomości
Klienci indywidualni, wynajmujący nieruchomości i zarządzający nieruchomościami

Co oferujemy w ramach usługi?

Doradztwo przy transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości, także w kwestiach podatkowych.
 
Analiza stanu prawnego i dokumentów, dotyczących nieruchomości.

Reprezentowanie klientów w negocjacjach przy transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości.

Sporządzanie umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży, umów sprzedaży (wraz z notariuszem), dotyczących nieruchomości.

Negocjowanie i sporządzanie umów najmu wraz ze wszelkimi zabezpieczeniami w prawem przewidzianych formach.

Prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę czynszu najmu, odszkodowań, o eksmisję, czy w związku z wadami nieruchomości 

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by