--

Postępowania sądowe i administracyjne dot. nieruchomości

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych w sprawach, dotyczących nieruchomości i ich stanu prawnego.

Co oferujemy w ramach usługi?

Reprezentowanie klientów sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami i zawierania umów, dotyczących nieruchomości przed organami administracji publicznej.
 
Prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych w sprawie zaskarżania aktów prawnych, dotyczących nieruchomości .
 
Prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak i przed Sądem Najwyższym m.in. o: 

- uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości

- ustalenie nieważności umowy, dotyczącej nieruchomości

- zasiedzenie nieruchomości, czy udziałów w nieruchomości

- rozgraniczenie

- ustanowienie służebności itp.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by