--

USA Desk

Do kogo jest skierowana usługa?

Obywatele USA, Kanady, Australii

Co oferujemy w ramach usługi?

Obsługa prawna doraźna i stała odnośnie wszystkich kwestii związanych z pobytem, pracą, życiem rodzinnym i majątkiem w Polsce, jak i interesów i majątków w krajach: USA, Kanada, Australia.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by