--

Prawo cudzoziemców

Do kogo jest skierowana usługa?

Obcokrajowcy spoza UE

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza i doradztwo w sprawach związanych z pobytem, pozwoleniem na pracę, jak uznaniem za obywatela polskiego.

Analiza i doradztwo w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców.

Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej we wszelkich sprawach związanych z legalizacją pobytu i pracy, jak i uznaniem za obywatela polskiego.

Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej w sprawach o zgodę na nabycie nieruchomości. 

 Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących pobytu, pozwolenia na pracę i uznania za obywatela polskiego, jak i dotyczących zgody na nabycie nieruchomości.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by