--

Umowy międzynarodowe

Jesteśmy specjalistami od międzynarodowych umów gospodarczych. Świadczymy usługi prawne na każdym etapie zawarcia, zmieniania, czy rozwiązywania międzynarodowych umów gospodarczych. Reprezentujemy klientów także w razie sporów na tle wykonania międzynarodowych umów gospodarczych. Z kolei nasza sieć powiązań międzynarodowych pozwala nam na doradztwo także odnośnie prawa obcego (zagranicznego).

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu
Dyrektorzy zarządzający

Co oferujemy w ramach usługi?

Reprezentowanie klientów w trakcie negocjacji międzynarodowych umów gospodarczych.

Sporządzanie międzynarodowych umów gospodarczych w językach m.in.: polskim, angielskim i francuskim.

 Doradztwo odnośnie wyboru klauzul, w tym co do ew. zapisu na sąd polubowny, czy też wyboru danej jurysdykcji krajowej, a także wyboru danego prawa krajowego.

 Prowadzenie negocjacji w razie sporów na tle wykonywania międzynarodowych umów gospodarczych.

Sporządzanie oświadczeń, aneksów i porozumień, odnoszących się do międzynarodowych umów gospodarczych.

Zastępstwo w razie wszczęcia postępowania sądowego czy arbitrażowego w sprawach o spór na tle międzynarodowych umów gospodarczych.

Co mówią nasi klienci?

“Inprogress Sp. z o.o. współpracuje z Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata w ramach stałej obsługi prawnej. W ramach współpracy Mecenas Julia Armata zajmuje się bieżącymi sprawami Spółki. Dziedziny prawa jakimi zajmuje się Kancelaria to m.in.: prawo kontraktowe (m.in. umowy B2B, umowy B2C), prawo międzynarodowe (w tym międzynarodowe umowy gospodarcze), prawo podatkowe, prawo pracy oraz prawo konsumenckie. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia bardzo wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię Pani Mecenas Julii Armaty. Wszystkie powierzone sprawy realizowane są zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z zachowaniem wysokiej jakości obsługi oraz z wykorzystaniem szerokiej wiedzy prawniczej. Współpracując z Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata zawsze możemy liczyć na terminowość, pełne zaangażowanie, profesjonalizm, indywidualne podejście oraz efektywność podjętych działań.”
Michał Pacyna Prezes Zarządu Inprogress Sp. z o. o. w Krakowie

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by