--

Rozwiązywanie sporów (Conflict resolution) na tle umów

Mamy ponad 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu sporami, do których dochodzi po zawarciu umów. Ponieważ mamy równie długie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z umów, dokładnie wiemy, jakie jest ryzyko związane ze sporem czy szansa na wygranie sporu na drodze sądowej. Pozwala nam to doradzać najlepszą taktykę i rozwiązanie już na etapie początku sporu i prowadzenia negocjacji. To z tego powodu masę spraw naszych klientów kończymy na etapie ugody i etapie przedsądowym.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu
Dyrektorzy ds. obsługi klienta
HR

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza dokumentów, stanu faktycznego i prawnego z punktu widzenia ryzyka czy szansy na drogę postępowania sądowego czy arbitrażowego.

Reprezentowanie klientów przy prowadzeniu negocjacji i rozmów ugodowych.

Prowadzenie postępowań mediacyjnych i reprezentowanie klientów w postępowaniach mediacyjnych.

Sporządzanie listów adwokackich i radcowskich, zawierających zarówno przedsądowe wezwania, jak i odpowiedzi na przedsądowe wezwania.

Sporządzanie ugód, także sądowych, jak i porozumień pomiędzy stronami umów.

Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym, jak i przed trybunałami arbitrażowymi w sprawach z umów.

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by