--

Spory sądowe i arbitrażowe w sprawach z umów

Od ponad 13 lat specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach, dotyczących umów.

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu
Dyrektorzy zarządzający

Co oferujemy w ramach usługi?

Analiza i doradztwo odnośnie możliwości i ryzyk związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym czy arbitrażowym, dotyczącym umowy.

Sporządzanie listów adwokackich i radcowskich z wezwaniami i oświadczeniami, niezbędnymi do wszczęcia postępowania sądowego czy arbitrażowego.

Sporządzanie odpowiedzi na przedsądowe wezwania, dotyczące umowy.

Prowadzenie negocjacji w sprawach sporów, powstałych na tle zawarcia, wykonywania, niewykonywania czy nienależytego wykonywania umów.

Zastępstwo procesowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym w sprawach, dotyczących umów.

Zastępstwo w postępowaniach przed trybunałami arbitrażowymi krajowymi i międzynarodowymi.

Co mówią nasi klienci?

"W trakcie naszej współpracy z Armata Legal Kancelarią Adwokacką Julia Armata udzielała nam wsparcia w zakresie prawa handlowego, prawa kontraktowego, postępowań sądowych oraz spraw związanych z prawem pracy. Wszystkie sprawy były prowadzone z najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz zaangażowaniem. Wszystkie prowadzone postępowania sądowe zostały wygrane w stu procentach."
Magdalena WasielewskaCzłonek Zarządu DPP GRUPA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Pozostałe usługi w ramach specjalizacji

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by